Translate

dissabte, 17 de febrer de 2018

No ens toqueu la llengua!

No ens toqueu la llengua! 
L'escola catalana i el seu model d'integració lingüística són una eina clau per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa.


divendres, 16 de febrer de 2018

Organigrama escolar - Imprimible

A l'escola els nens i nenes i passen moltes hores i sempre poden sorgir problemes o dubtes. En estar l'escola formada per un conjunt tan gran de gent, a vegades no sabem a qui dirigir-nos dins d'aquesta gran comunitat.

Amb aquest organigrama podreu veure d'una sola passada, totes les persones que formen la comunitat escolar i que fan possible l'educació dels infants. 

*Aviso que algunes escoles poden estar organitzades una mica diferent, sobretot en temes referents a qui porta el menjador escolar o les activitats.


La comunitat educativa del centre o "comunitat escolar" està "integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat".

A vegades no sabem a qui ens hem de dirigir per resoldre alguns dubtes o qüestions
Aquest esquema vol servir d'orientació perquè les vostres preguntes es facin directament a la persona responsable.

* Si us fa falta, podeu imprimir aquests organigrames, sempre que no sigui per ús comercial, no feu canvis en el disseny i mantingueu el nom de la pàgina creadora.

dijous, 15 de febrer de 2018

On deixo al meu nadó?

On deixar al bebè quan s'acaba la baixa per maternitat?

Per raons de feina, organització, monetaris o perquè volem que el nostre nen/a es relacioni amb persones fora de l'àmbit de la família, podem necessitar que algú es faci càrrec dels petits de la casa.

Existeixen vàries opcions i a l'hora de triar es poden tenir en compte tant el cost, la filosofia del centre, com horaris d'apertura o l'ambient i persones que cuidaran als peques.
Tot es tracta de posar en una balança els pros i els contres i triar el que vagi millor per a la família.

FAMÍLIA

Avui en dia, a l'estar molt malament el tema econòmic, solem tirar d'avis o familiars.
En aquest cas hem de tenir en compte que els familiars es fan càrrec dels infants de bona fe i en el seu temps lliure, així que no hem d'abusar dels horaris, del temps de lleure dels familiars i sobretot, no podem exigir que se segueixin certes normes particulars. És a dir, no tot si val quan es fan càrrec del teu nen/a de forma desinteressada.

Si la iaia o l'avi de torn creu que el càstig a aplicar a les males conductes és el "racó de pensar", de res servirà que nosaltres vulguem que l'enviïn al "racó de la pau", per dir-ho d'alguna manera. Igual que no ens hem d'enfadar si creiem que el nen/a ha de fer migdiada una hora i als avis els hi fa pena despertar al bebè i el deixen dormir dues hores.

CANGUR

Una altra opció és el cangur. Podeu mirar com buscar cangur AQUÍ.
Els cangurs solen ser estudiants o dones a l'atur que busquen una feina que puguin compaginar amb estudis o família. Segons les hores que vulguem que estiguin al càrrec dels infants, pot sortir més car, però hem de tenir en compte que una sola persona s'està fent càrrec en exclusiva, del nostre bebè.

En cas de triar aquesta opció, és millor que la família doni certes instruccions de base i normes de conducta i seguretat, perquè la cangur sàpiga com actuar segons les circumstàncies.
Les indicacions serien hores de dormir, tipus d'alimentació, que fer si hi ha males conductes, etc.


CENTRE DE SUPORT FAMILIAR

Una tercera opció són els centres de suport familiar, que no hem de confondre amb les ludoteques. Els centres de suport familiar poden fer-se càrrec dels infants sense que cap familiar estigui present, a diferència de les ludoteques, on els familiars han d'estar allà.
Aquests centres tenen com a avantatge els horaris, que solen ser més amplis que a les escoles bressol, i les hores d'arribada i sortida, que són flexibles. El que significa, que pots deixar a l'infant, un dia a les set del matí i un altre a les deu. Les escoles bressol tenen horaris tancats per a no destorbar les activitats que es facin a l'aula.

Els centres de suport familiar solen ser espais grans amb joguines a disposició dels infants. No es solen separar per edats i es busca l'educació a través de les activitats lúdiques i el joc lliure.
El personal que està al càrrec dels infants solen ser tècnics en educació infantil o monitors.

Normalment, els menjars els porten les famílies en tuppers i els monitors els escalfen al microones en cas de ser necessari.

Normalment, en els centres de suport familiar, no hi ha cap programació educativa en particular.

+info: Alpic.cat 


MARES DE DIA

Un altra tendència que està sorgint últimament, són les "mares de dia". Les mares de dia són persones que cuiden a un màxim de quatre infants en la seva casa particular.
Sobre aquesta opció, actualment hi ha un vuit legal, però hi ha associacions que estan intentant controlar les condicions en què es desenvolupa aquesta activitat.

Deixar al bebè amb una mare de dia sol tenir el mateix preu que deixar-lo en una escola bressol, amb l'avantatge de què el responsable té pocs infants a càrrec seu i la cura dels infants és més personalitzada.
Aquestes persones solen tenir un mínim d'estudis educatius i intenten programar activitats educatives per al dia a dia dels infants als quals cuiden.

+info: Llars de criança
+info: El Govern regularà les mares de dia a Catalunya – Ara.cat


ESCOLA BRESSOL

Les escoles bressol és l'alternativa més coneguda. Una escola bressol no és una guarderia. Les guarderies només "guarden" als nens, és a dir, en tenen cura, les escoles bressol en tenen cura i també s'ocupen de la seva educació.

Les escoles bressol han de tenir certes particularitats bàsiques i que solen ser molt exigents: Titulació del personal, metres quadrats del centre, adequació dels espais i els materials, etc.
Els avantatges d'una llar d'infants és que t'assegures que el personal està qualificat i que l'espai és segur per als infants, a més que han d'oferir una programació educativa.
El desavantatge sol ser el preu, que els horaris no solen ser tan amplis (les llars privades solen tenir horaris més amplis, però són més cares) i les dificultats per trobar una plaça en una llar pública.

A l’escola bressol, els infants solen agrupar-se per edat homogènia i amb poca diferència de mesos entre el més petit i el més gran.
- Grup d’edat de 4 a 8 mesos
- Grup d’edat de 9 a 14 mesos
- Grup d’edat de 15 a 20 mesos
- Grup d’edat de 21 a 26 mesos
- Grup d’edat de 27 a 32 mesos


RÀTIO INFANTS/EDUCADOR
Pel que fa a la ràtio nens/educadors, com més petits són els infants, n’hi ha menys en cada grup perquè depenen més de l’adult; a mesura que els infants van creixent, es pot augmentar el nombre de nens/educador perquè van assolint més autonomia.

Al primer cicle de l’educació infantil hi pot haver simultàniament, com a màxim, el següent nombre d’infants per grup:
- Grups d’infants menors d’un any: 8 infants.
- Grups d’infants d’un a dos anys: 13 infants.
- Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants.

(Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres a Catalunya)

La ràtio infants/educadors a altres països propers és:
Didàctica de l'educació infantil: IOC

El personal que treballa en una escola bressol són:

 • DIRECCIÓ

La direcció és el màxim responsable de l'escola i realitza funcions directives, tasques administratives i de secretaria, i en alguns casos de coordinació.

 • EDUCADORS:

Funcions dels educadors de les llars d'infants:
- Atenen directament els infants, i són els responsables del grup assignat, del seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i social, i de la seva neteja personal, roba i alimentació. També atenen la vigilància i custòdia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
- Formen part de l'equip educatiu i participen a elaborar, executar i avaluar els projectes que s'estableixin en el pla general de funcionament del centre.
- Programen, desenvolupen i avaluen els processos educatius i d'atenció als infants.
- Mantenen una relació periòdica amb els familiars dels infants, i els proporcionen orientació i suport, i també amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l'educació i el desenvolupament dels infants.
- Supervisen i avaluen el personal en pràctiques adscrit a l'aula.

(Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l'organització i el funcionament de les llars d'infants públiques dependents del Departament d'Educació per al curs 2009-2010.)

 • EDUCADORS DE SUPORT

Tasques del personal de suport:
- En les estones de l'acollida matinal: rebre els infants i les famílies, satisfer les necessitats de cura dels infants, proposar activitats de joc als infants, donar l'esmorzar si és el cas i recollir i registrar la informació rellevant respecte a l'infant i la família.
- En l'estona del dinar i del descans de migdia: donar suport al tutor de l'aula en l'activitat de dinar, atendre les necessitats de cura i higiene dels infants, posar-los a dormir, ajudar a preparar l'espai de descans, atendre els infants quan es van despertant, recollir l'espai i també comunicar al tutor les incidències produïdes en l’estona de descans, en la qual és quan solen tenir tota la responsabilitat del grup d’infants mentre l’educador no és a l’aula en els casos de jornada partida.

 • PERSONAL DE SERVEIS

El personal de serveis està format pel personal de cuina, de neteja, de jardineria, administratius, etc.


L'ESPAI
En una escola bressol, l’espai on estan els infants és molt important, ja que hi estan moltes hores al dia i a més d’enriquidor per a la seva educación, ha de ser segur.

Didàctica de l'educació infantil: IOC


COM TRIAR L'ESCOLA BRESSOL?
La millor manera de triar escola bressol és fent una visita a les que tens més a prop i mirar i preguntar molt.

Aspectes a tenir en compte:

SOBRE EL PERSONAL DEL CENTRE
- El personal que es dedica a la cura dels infants ha de tenir com a mínim el títol en Tècnic en Educació Infantil, també a d'existir la figura del mestre (la seva titulació és universitària i és el Grau en Educació Infantil).
- Assabenta't de la proporció de nens per personal. Els cuidadors de nadons menors d'1 any tindran com a molt 8 nens per aula. Els mestres de nens d'1 a 2 anys es faran càrrec de 13 nens com a màxim. I a les aules de nens de 2 a 3 anys no pot haver-hi més de 20 per cuidador.
- Analitza el tracte que reps: ¿contesten a totes les teves preguntes?
- Demana permís per entrar en una aula en horari lectiu i fixa't en com tracten els cuidadors als nens.
- Espera't a l'hora de sortida per preguntar als pares d'altres petits seva opinió sobre el centre.
- Horari d'entrada i de sortida: Pregunteu si tenen servei de matiners, el seu cost i si podeu deixar a l'infant en l'horari que s'ajusti al de la vostra feina.
- Menjador escolar: si tenen cuina pròpia o externa, quant personal hi ha al menjador, quanta estona fan migdiada, etc.SOBRE LES INSTAL·LACIONS
- Fixa't en la il·luminació (ha de tenir llum natural)
- Mira que tot sigui net i estigui cuidat.
- Comprova que els canviadors disposen d'una vidriera des de la qual l'educador pot veure a la resta del grup mentre canvia a un nen.
- Les classes dels nens a partir de 2 anys han de tenir lavabos propis amb material sanitari a la seva mida.
- El centre ha de comptar amb un pati exterior de 75 m² per cada nou aules. El Ministeri de l'Interior permet traslladar els nens a un parc públic sempre que no sigui necessari travessar el carrer per accedir al parc.
- Comprova també si estan visibles els números de telèfon d'emergències, si les finestres estan fora de l'abast dels nens i / o protegides amb reixes, si les portes compten amb un sistema apropiat per evitar pessics, si els endolls estan alts i / o protegits, si les cantonades punxegudes dels mobles estan recobertes...


ALTRES OPCIONS

 • Llars d'infants d'empresa: Aquestes llars estan dins de l'empresa, cosa que fa més fàcil la recollida dels infants i anar-los a veure si és necessari. 
 • CoBaby: Espai de criança que ofereix un espai de treball per a pares i mares autònoms.Font Escoles Bressol: IOC
Font: Como buscar guarderia - Crecer Feliz 

dijous, 1 de febrer de 2018

Nina de retallar unisex - Carnaval


Nina de retallar unisex imprimible, amb totes les seves disfresses per al Carnaval.

dilluns, 29 de gener de 2018

Espai vida pràctica: Gerra d'aigua - Transvasament de líquidsFa un temps vam col·locar a la meva neboda un moble que facilita que ella mateixa se serveixi l'aigua, la fruita i on té els elements necessaris per a parar la taula. És una nena molt independent i que vol provar de fer les coses soles, així que aquest espai ajuda al fet que no hagi d'estar pendent d'un adult i fomenta la seva autonomia i psicomotricitat fina.


El moble és d'Ikea i té una alçada adequada perquè la nena es pugui servir líquids sense que li molesti el moble. A més, vam posar un drap per eixugar l'aigua que li pugui caure.

Els transvasaments són exercicis que s'inclouen en l'àrea de vida pràctica (Montessori). Traspassar substàncies, tant solides com líquides, estimulen el desenvolupament de la psicomotricitat fina, la concentració, la força, la coordinació ull-ma, autonomia, etc. Tot important perquè més endavant puguin començar amb l'escriptura. També és molt útil a l'hora de dinar, servir aliments a una altra persona o a un mateix, o cuinar.

Segons el mètode Montessori, s'ha de passar de menys complicat a més, així que abans de passar als líquids, els infants hauran practicat amb sòlids (llenties, arròs, sorra, mongetes, pompons, etc.).
També és molt important, que si fem servir material de vidre, expliquem als infants com actuar si aquest es trenca: Quedar-nos quiets, no tocar i cridar a un adult.
Abans de començar a utilitzar la gerra d'aigua l'adult ha d'explicar els moviments que s'ha de fer per transvasar el líquid, així ensenyem les postures correctes des de un principi. A la pàgina Peque Felicidad expliquen exactament els passos a seguir LINK PEQUEFELICIDADSi voleu posar un moble similar a l'aula, tingueu en compte que:
- Tots els nens i nenes de l'aula saben transvasar sòlids.
- Que heu explicat les normes de seguretat.
- Que tots els nens i nenes han vist la presentació de com es fa el transvasament de líquids.

En una escola Montessori, tot i que quan són grans es poden tenir entre 30 i 40 infants per aula, al principi, quan són petits i encara no coneixen el funcionament de les activitats de la vida pràctica, se solen tenir uns 12 infants per aula amb dos mestres i un/a assistent.

Si volem fer un racó de vida pràctica a la nostra classe, tinguem en compte que la ràtio no sigui gaire gran i que tinguem personal per a fer-ho. Si no és millor utilitzar material de plàstic i SEMPRE fer una bona presentació del material a l'alumnat.

Més idees de How we Montessori:

How we Montessori

How we Montessori

How we Montessori

How we Montessoridilluns, 8 de gener de 2018

Activitats sobre l'hivern

EXPERIMENT: ANIMALS A L'HIVERN

En primer lloc, feu que cada nen posi les mans nues en un recipient d'aigua gelada. Ens agrada comptar i veure quant de temps poden aguantar allí (una bona pràctica de càlcul). A cada classe sempre tinc com a mínim un parell d'ànimes valentes que deixen la mà allà massa temps, sempre els deixo un màxim de 30 sg.! Qui sap quant de temps deixarien la mà allà!

A continuació, porta un guant de goma i fes que un nen posi el puny i cobreix amb greix (escurçament) fins que tot el puny estigui cobert.

Ara el nen posa la mà a l'aigua gelada i... els nens pensen que és genial, ja que ara no poden sentir l'aigua gelada. No comptem aquesta vegada perquè estaríem allà tot el dia ... Els deixo veure com un ós polar (o un pingüí o qualsevol altre animal àrtic) podrien sentir. Una vegada que hagis acabat amb el primer nen/a aprofita el guant de greix per als altres.

Preschool - What fun we have!
Preschool - What fun we have!

ARBRE A L'HIVERN
Dibuixa un tronc d'arbre, agafa una mica de pintura blanca i un embolcall de bombolles i crea aquest arbre a l'hivern!
Glued to my crafts

PINTURES HIVERNALS
Deixa que els infants pintin en un paper lliurement amb tons blaus i blanc.
Abans que la pintura tingui l'oportunitat d'assecar-se completament, posa per sobre cola blanca líquida. Posar la cola mentre la pintura encara està mullada farà que reaccioni una mica amb la pintura quan s'asseca, canviant la pintura blava a un to morat.
Finalment, escampa una mica de sal sobre la cola.
Stay at home educator
Stay at home educator
Stay at home educator
Stay at home educator

DESAFIAMENT DE BOLES DE NEU
Aquest joc de boles de neu no només és divertit, sinó que també desenvolupa habilitats motores orals, habilitats necessàries per parlar i menjar.

Per a aquest joc necessitaràs:

 • palletes
 • boles de llana de cotó o pompons blancs
 • pots
Podeu jugar al joc de dues maneres:
- Temporitzat, amb els amics o germans: qui pot omplir una galleda en 30 segons?
- Reptes individuals temporals: superar el temps anterior. L'objectiu del joc és omplir la cubeta en un moment determinat succionant la palla i aixecant la "bola de neu" per transferir-la a una galleda. El truc és xuclar i continuar xuclant fins que la bola caigui a la galleda. Transfereix les boles el més ràpid que puguis!
Kindergaten

NINOT DE NEU
Ompliu el ninot de neu amb pompons blancs utilitzant unes pinces.

Early learning ideas

HÀBITAT INVERNAL
Els nens poden fer un hàbitat nevat afegint óssos polars de joguina, petits contenidors de plàstic, blocs, fulls d'escuma d'embalatge, branques, etc. És una gran activitat per a treballar la psicomotricitat fina i el joc simbòlic.

Early learning ideas

EXPERIMENTAR AMB GEL
Activitats ràpida i senzilla de preparar, ràpida de netejar i divertida.

Material:
 • galleda amb gel
 • vinagre
 • colorant alimentari
 • gotero de medicaments
 • bicarbonat de sodi
 • petits tubs d'assaig * (* opcional)
Toddler approved
Toddler approved

PINTAR GEL

Material:
 • Un gran tros de gel
 • Aquarel·les
 • Una safata de plàstic
Convideu als nens a fer pinzellades d'aquarel·les a la part superior del bloc de gel.
En acabar, o bé deixeu-ho tal com està, o premeu un tros de paper a sobre per fer una impressió. Després, simplement col·loqueu el gel a la pica per fondre's.
Teaching 2 and 3 years old
Teaching 2 and 3 years old
Teaching 2 and 3 years old


GuardarGuardarGuardarGuardar

Potser vols veure....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...